Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Internationella frågor

Omvärlden förändras ständigt. Svensk idrotts förutsättningar i allmänhet påverkas av dessa förändringar. Som stora internationella idrotter påverkas förutsättningarna för baseboll och softboll i synnerhet av förändringar och utvecklingen inom de internationella och europeiska idrottsorganisationerna.

Svenska Baseboll och Softboll Förbundets internationella arbete skall därför hållas aktuellt i takt med utvecklingen inom de internationella förbunden. SBSF har ett ansvar att stärka de internationella relationerna med andra förbund och organisationer inom våra idrotter.

SBSFs Internationella Vision

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet vill medverka till en fortsatt positiv utveckling av baseboll och softboll i ett enat Europa.

Vi vill genom våra internationella representanter bidra med vår kompetens och erfarenhet för att stärka sporternas ställning, kontinentalt såväl som internationellt.

I vårt internationella arbete utgår vi från den värdegrund om demokrati och människors lika värde som gäller i vår svenska idrott, och vi arbetar för att sprida kunskap om den svenska idrottsmodellen även inom den internationella idrotten.

SBSFs mål med det internationella arbetet

  • Vi vill verka för ett enat baseboll- och softboll-Europa, och en fortsatt positiv utveckling av sporterna på demokratiska grunder.
  • Vi vill verka för en ökad jämställdhet inom de internationella förbunden
  • Vi vill dela med oss av vår kunskap och erfarenhet inom baseboll och softboll.
  • Vi vill verka för ett ökat internationellt utbyte i form av konferenser, erfarenhets- och kunskapsutbyte.
  • Vi vill inbjuda internationella organisationer inom våra idrotter att förlägga fler möten och konferenser till Sverige.
  • Vi vill arrangera internationella tävlingar och cuper årligen i Sverige, för att marknadsföra Sverige på ett positivt sätt samt visa upp våra idrotter för den svenska publiken
  • Vi vill aktivt medverka till att våra idrotter återinförs som olympiska idrotter 2016.

Dessa mål omsätts konkret i en internationell handlingsplan som årligen revideras. Den grundläggande principen är att det internationella arbetet och utbytet ska vara av strategisk nytta för Svenska Baseboll och Softboll Förbundet. Särskilt fokus sätts på möjligheterna att kunna påverka inom ramen för de internationella organisationerna.

Internationella organisationer - Baseboll och Softboll

SBSF är medlem av fyra internationella förbund (IBAF, ISF, CEB och ESF). Dessutom har vi samarbeten med ytterligare två organisationer (Major League Baseball International och Little League International).

IBAF - International BAseball Federation Länk till annan webbplats.

ISF - International Softball Federation Länk till annan webbplats.

CEB - Confederation of European Baseball Länk till annan webbplats.

ESF - European Softball Federation Länk till annan webbplats.

MLB - Major League Baseball International Länk till annan webbplats.

Little League International Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2022-11-22

Senast uppdaterad: 2022-11-22

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se