Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Förbundet

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet (SBSF) bildades den 25 mars 1956, och omfattar 50 föreningar slutna till åtta specialidrottsdistriktsförbund (SDF).

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet har till uppgift att främja och administrera idrotterna baseboll och softboll i Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé, samt att företräda dessa idrotter i utlandet.

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet med specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och medlemsföreningar skall aktivt verka för en dopingfri idrott.

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet är anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund Länk till annan webbplats. (RF), Sveriges Olympiska Kommitté Länk till annan webbplats. (SOK), samt till de internationella förbunden International Baseball Federation Länk till annan webbplats. (IBAF), International Softball Federation Länk till annan webbplats. (ISF), Confederation of European Baseball Länk till annan webbplats. (CEB), och European Softball Federation Länk till annan webbplats. (ESF).

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet har därutöver samarbete med andra internationella organisationer, däribland Major League Baseball International Länk till annan webbplats. (MLBI) och Little League Länk till annan webbplats..

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet är indelat i fyra specialidrottsdistriktsförbund (SDF). Dessa är Norra BSF, Mellersta BSF, Stockholms BSF och Södra BSF.

Publicerad: 2022-11-23

Senast uppdaterad: 2023-01-18

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@baseboll-softboll.se